Uitgelicht!

Het B-Team

  •  Wat is dat eigenlijk?

Het B(iodiversiteits) team is een groep mensen die de biodiversiteit in Oisterwijk proberen te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies te geven. Ze adviseren aan overheden, gemeente, waterschap en terreinbeheerders, maar ook aan particuliere tuinbezitters.

  •  Wie zijn de mensen van het B-Team?

Dat zijn mensen die stuk voor stuk de noodzaak van behoud van biodiversiteit inzien en zich daarvoor willen inzetten. Mensen met meestel een “groene achtergrond” maar ook met speciale kennis en vaardigheden zoals tuinarchitectuur, landschapsinrichting en beheer, bomenspecialisten, chemicus, monumentenbeheer, ondernemers, adviseurs wet- en regelgeving en herboristen.

Verder kunnen zij een beroep doen op de zogenaamde agendaleden voor kennis op het gebied van architectuur, geologie, archeologie, heemkunde en waterbeheer.

  •  Is het een actiegroep dan?

Nee, het is een adviesgroep. Ze geven adviezen waarmee anderen aan de slag kunnen. Zo helpen ze iedereen die op een of andere manier betrokken is bij het behoud van biodiversiteit met adviezen die duidelijk en realistisch zijn.

  • Wat kost dat dan?

Niets! De leden van het team werken belangeloos en zonder onkostenvergoeding. Het team werkt, om de onafhankelijkheid te bewaren, dan ook zonder overheidssubsidies. Ze stellen het wel op prijs dat, als een advies niet gerealiseerd kan worden om financiële, praktische, of andere redenen, een goed onderbouwde motivering gegeven wordt. Immers, hun adviezen worden niet alleen vanuit idealisme maar ook met oog voor realisme gegeven!

  • Wie kan lid worden?

Iedereen die met zijn kennis, inzet en juiste motivatie een bijdrage kan leveren kan zich aanmelden.

  • Waar moet ik zijn voor een advies?

U kunt alle leden direct aanspreken of dit doen via de woordvoerder Frans Kapteijns.

Zie voor meer inlichtingen www.bteam.inoisterwijk.nl